Psykoterapiaryhmä 13 -17 -vuotialle tytöille

tyttöjen_ryhmä Ryhmä sopii lähes kenelle tahansa, jolle voidaan suositella psykoterapiaa hoitomuodoksi. Usein ryhmäpsykoterapiaa suositellaan ahdistus- ja mielialahäiriöiden, persoonallisuushäiriöiden sekä sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen ongelmista kärsivien hoitoon. Hoidon terapeuttisina tavoitteina ovat terveen nuoruusiän kehityksen tukeminen, oireiden lievittyminen ja yleisen toimintakyvyn paraneminen.

Ryhmän viitekehys on ryhmäanalyyttinen ja psykodynaaminen. Työskentely on vuorovaikutteista, jossa pääpaino on ryhmän jäsenten välisissä keskusteluissa. Lisäksi ryhmässä käytetään erilaisia aktivoivia ja luovia menetelmiä.

Perheneuvolan sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikan asiakkaana on mahdollista saada maksusitoumus, jolloin kustannuksia itselle ei aiheudu. Kun nuori täyttää 16 vuotta, maksuihin on mahdollista hakea KELA:n korvausta.

Vastaan mielelläni kysymyksiin p. 050 360 2077 tai taru.kaivola@saunalahti.fi