Psykoterapiaryhmä 13 -17 -vuotialle tytöille

Ryhmä sopii lähes kenelle tahansa, jolle voidaan suositella psykoterapiaa hoitomuodoksi. Usein ryhmäpsykoterapiaa suositellaan ahdistus- ja mielialahäiriöiden, persoonallisuushäiriöiden sekä sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen ongelmista kärsivien hoitoon. Hoidon terapeuttisina tavoitteina ovat terveen nuoruusiän kehityksen tukeminen, oireiden lievittyminen ja yleisen toimintakyvyn paraneminen. Ryhmän viitekehys on ryhmäanalyyttinen ja psykodynaaminen. Työskentely on vuorovaikutteista, jossa pääpaino on ryhmän jäsenten välisissä keskusteluissa. Lisäksi ryhmässä käytetään erilaisia aktivoivia …

Täydentyvä aikuisten psykoterapiaryhmä

Aikuisten täydentyvässä psykoterapiaryhmässä ei toistaiseksi ole vapaita paikkoja. Täydentyvässä ryhmässä jokainen voi viipyä tarvitsemansa ajan. Ryhmän toiminnan kannalta on tärkeää, että jokainen sitoutuu vähintään yhden vuoden ajaksi ja säännöllisesti ryhmän toimintaan. Minimiaika ryhmässä on yksi vuosi, suositeltava aika on 2-3 vuotta, mutta pidempäänkin voi viipyä. Osallistumismaksu on 50 euroa kokoontumiskerralta. Ryhmään valinta tapahtuu haastat¬telun kautta ja siitä veloitetaan 50 euroa. …