Yksilöterapia

Tarjoan lyhytkestoisia (1-20 kertaa) terapeuttisia keskusteluja. Tarve keskustella ulkopuolisen ihmisen kanssa voi syntyä silloin, kun elämässä on tapahtunut yllättäviä ja vaikeita asioita, joista selviämiseen tarvitsee toista ihmistä, kuuntelijaa ja kanssakulkijaa.

Tällaisia tilanteita voivat olla esim. parisuhdekriisit, menetykset tai sairastuminen. Ulkopuolisen apu voi olla hyödyllistä myös silloin, kun vaikea elämäntilanne on pitkittynyt ja elämä tuntuu olevan umpikujassa, esim. puolison päihdeongelma, lapsen vaikeudet, huoli iäkkäistä vanhemmista tai työelämän vaikeudet.

Aina ei osaa itsekään määritellä ongelmaa, mutta silti tuntuu, että elämältä puuttuu suunta tai on muuten vaan paha olla. Joskus joutuu tekemään isojakin ratkaisuja ja silloin ulkopuolinen tuki on tarpeen.

Terapeuttiset keskustelut voivat tulla kysymykseen myös silloin, kun et halua sitoutua usean vuoden psykoterapiaan, mutta haluat tutkia elämääsi ja lisätä itsetuntemustasi.

Terapeuttisten keskustelujen avulla helpotetaan pahan oloa, löydetään uusia näkökulmia ja ratkaisuja sekä vahvistetaan omia voimavaroja.